Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

R243 - DRC Training Report Card
Sr. No Name of DRC No. of Training No. Of Training Manually Updated Total No. of participents
Scheduled Completed No. of participents Total Training Days
1 ANKITA 0 0 0 0 1 1
2 VACANT 0 0 0 0 2 2
3 VARSHA DHAKAR 0 0 0 0 0 0
4 VACANT 0 0 0 0 9 9
5 SUPRIYA MANE 0 0 0 0 0 0
6 CHANDRIKA SONI 0 0 0 0 0 0
7 LAXMI JAMBHULKAR 0 0 0 0 0 0
8 MAHIMA SHARMA 0 0 0 0 15 15
9 SUPRIYA MANE 0 0 0 0 1 1
10 SANJAY KUMAR KHARE 0 0 0 0 0 0
11 BHAVYA M K 0 0 0 0 0 0
12 VISHNU DANGI 0 0 0 0 0 0
13 SHRUTI GUPTA 0 0 0 0 2 2
14 IPSITA JENA 0 0 0 0 0 0
15 Supriya Suresh Mane D 0 0 0 0 0 0
16 POOJA GOYAL 0 0 0 0 0 0
17 POOJA GOYAL 0 0 0 0 0 0
18 Ashish Kumar Yadav 0 0 0 0 0 0