Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

R243 - DRC Training Report Card
Sr. No Name of DRC No. of Training No. Of Training Manually Updated Total No. of participents
Scheduled Completed No. of participents Total Training Days
1 NILESH DANGAR 0 0 0 0 3 3
2 VACANT 0 0 0 0 1 1
3 VARSHA DHAKAR 2 0 0 17 3 3
4 VACANT 2 1 2 8 14 16
5 SUPRIYA MANE 0 0 0 0 0 0
6 CHANDRIKA SONI 0 0 0 0 1 1
7 LAXMI JAMBHULKAR 0 0 0 0 0 0
8 MAHIMA SHARMA 0 0 0 0 0 0
9 SUPRIYA MANE 0 0 0 0 4 4
10 SANJAY KUMAR KHARE 0 0 0 0 0 0
11 BHAVYA M K 0 0 0 0 0 0
12 VISHNU DANGI 0 0 0 0 0 0
13 SHRUTI GUPTA 0 0 0 0 1 1
14 YAMLAY KHAN 0 0 0 0 0 0
15 Ashish Kumar Yadav 0 0 0 0 0 0
16 Nilesh kumar Dangar 0 0 0 0 0 0