Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

R243 - DRC Training Report Card
Sr. No Name of DRC No. of Training No. Of Training Manually Updated Total No. of participents
Scheduled Completed No. of participents Total Training Days
1 NILESH DANGAR 0 0 0 0 0 0
2 VACANT 0 0 0 0 0 0
3 VARSHA DHAKAR 0 0 0 0 6 6
4 VACANT 1 1 8 7 0 8
5 SUPRIYA MANE 0 0 0 0 0 0
6 CHANDRIKA SONI 0 0 0 0 0 0
7 LAXMI JAMBHULKAR 0 0 0 0 0 0
8 MAHIMA SHARMA 0 0 0 0 0 0
9 SUPRIYA MANE 0 0 0 0 0 0
10 SANJAY KUMAR KHARE 0 0 0 0 0 0
11 BHAVYA M K 0 0 0 0 0 0
12 VISHNU DANGI 0 0 0 0 2 2
13 SHRUTI GUPTA 1 0 0 7 0 0
14 YAMLAY KHAN 0 0 0 0 0 0
15 Ashish Kumar Yadav 0 0 0 0 0 0
16 Nilesh kumar Dangar 0 0 0 0 0 0