Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

Member Detail
S.No District Name Block Name Gram Panchayat Village Shg Name Member Name Father/Husband Name
1 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA DASHRATH KANWAR RAJPUT AKSHAY SINGH
2 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA SEETA DEVI BAL CHAND SHARMA
3 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA SANTOSH DEVI HARI SINGH
4 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA SHAHAJAD BANU MUSTAK MOHAMMAD
5 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA LEELA MEGH SINGH
6 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA JEETHU KANWAR NARPAT SINGH
7 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA VISHNU KANWAR RATHORE PRAHLAD SINGH RATHORE
8 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA AZAD BANU SORGAR SARIF MOHAMAD
9 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA ANJU BHAGWATI LAL DHOLI
10 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA SAMJHU KANWAR KISHAN SINGH RATHORE
11 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA KAILASH KANVAR MAHAVIR SINGH
12 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA SAROJ KANWERA VIJENDRAPAL
13 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA MADHU BALA SHARMA OM PRAKESH SHARMA
14 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा चैनपुरा JAI BHAVANI SHG CHAINPURA SHESH KANWAR RAY SINGH