Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

Member Detail
S.No District Name Block Name Gram Panchayat Village Shg Name Member Name Father/Husband Name
1 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज SHREE DEV NARAYAN SHG SURAJ TINA KANWAR SOLANKI HARSHRAJ SINGH
2 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज JAI DANA BABA SHG SURAJ BADAMI HEERA SINGH
3 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज JAI DANA BABA SHG SURAJ ANITA DEVI ANAND SINGH
4 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज JAI DANA BABA SHG SURAJ SAYARI DEVI KAJOD PRAJAPAT
5 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज JAI DANA BABA SHG SURAJ MANA DEVI SURESH CHANDRA KHATIK
6 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज JAI DANA BABA SHG SURAJ KANCHAN HARI LAL
7 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज KUL DEVI SHG SURAJ JAYASHREE JAISWAL MAHESH KUMAR
8 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज JAI BAJARANG BALI SHG SURAJ KAILASHI DEVI RAMESH RAMESH KUMHAR
9 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज JAI BAJARANG BALI SHG SURAJ INDRA POONAM KUMAR
10 BHILWARA आसीन्द चैनपुरा सूरज JAI BAJARANG BALI SHG SURAJ SANTOSH DAU SINGH