Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

Member Detail
S.No District Name Block Name Gram Panchayat Village Shg Name Member Name Father/Husband Name
1 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA SHANTI DEVI BHEEL MISHRI LAL
2 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA KAMLA DEVI BHIL SUKHA
3 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA DURGA DEVI BHIL TARACHAND
4 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA SUGNI DEVI BHIL BHANWAR
5 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA NANI DEVI BHIL JAGDISH
6 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA BHANWARI DEVI BHIL RATAN
7 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA BAGDI DEVI BHIL UGMA
8 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA NAYALI BHOMRAM
9 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA RESHMI DEVI BHIL CHANDR DEV BHIL
10 BHILWARA आसीन्द ओजियाणा गोपालपुरा SHANKAR BHAGWAN GOPALPURA LAHRI DEVI BHIL JAMANA