Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

Member Detail
S.No District Name Block Name Gram Panchayat Village Shg Name Member Name Father/Husband Name
1 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG AASHI BIRAJ LAL
2 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG REKHA MURARI LAL
3 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG KAVITA DEVI NARENDAR SHARMA
4 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG SHARDA DEVI JAI PARKASH
5 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG INDRAVATI TULSI RAM
6 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG SAVITRI RADHASHYAM
7 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG BHAGWANI DEVI MANNI RAM
8 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG INDRAVATI MOHAR SINGH
9 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG RENU ARJAN
10 CHURU चूरु बूंटीया बूंटीया JAI SHREE SHYAM SHG SUSHILA SURESH