Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

Member Detail
S.No District Name Block Name Gram Panchayat Village Shg Name Member Name Father/Husband Name
1 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR RATANI DEVI SHARMA OM PRKASH SHARMA
2 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR REKHA DEVI SAMBU LAL
3 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR BALI DEVI GOPAL LAL
4 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR MANGI DEVI GANESH
5 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR MANGI DEVI RADHESHYAM
6 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR KANTA ASHOK KUMAR
7 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR GANGA DEVI MANGI LAL SHARMA
8 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR PRIYANKA SHARMA KAILASH SHARMA
9 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR MEERA VAISHNAV MADHU VAISHNAV
10 BHILWARA आसीन्द आमेसर आमेसर SHREE NATH AMESAR KANTA DEVI ASHOK KUMAR