Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

Livelihood Cadre detail Report District Wise
S.No District Name Block Name Gram Panchayat Village Shg Name Member Name
1 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी JAI BHOLE SHANKAR ANITA
2 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी JAI BHOLE SHANKAR SAMNDRA BAI
3 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी SHRI GANESH SONA BAI
4 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी SHRI GANESH KELA BAI
5 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी SHRI GANESH RAJ KARNI BAI
6 BARAN छीपाबड‍ौद बम्मोरीघाटा कोेहनी BABA MANJU BAI
7 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा खजूरिया RADHA KRISHN-KHAJURIYA GAYATRI BAI
8 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा खजूरिया RADHA KRISHN-KHAJURIYA MANGI BAI
9 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा खजूरिया JAI SHRI KRISHNN-KHAJURIYA DROPATI BAI
10 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा खजूरिया JAI SHRI KRISHNN-KHAJURIYA SURESH BAI
11 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RADHE RADHE BALLUKHERI VIDHYA BAI
12 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RADHE RADHE BALLUKHERI VIDHYA BAI
13 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RADHE RADHE BALLUKHERI PARVATI BAI
14 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RADHE RADHE BALLUKHERI GEETA BAI
15 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RAM RAM BALLUKHERI PRIYANKA
16 BARAN छीपाबड‍ौद पछाड पछाड SHRI KRISHNA KAMLA BAI
17 BARAN छीपाबड‍ौद पीथपुर पीथपुर SEETARAM RAMBHAROSI BAI
18 BARAN छीपाबड‍ौद पीथपुर पीथपुर SEETARAM KELASI BAI
19 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI SUNDAR BAI
20 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI MEENA
21 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI RENU
22 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI SUNDAR BAI
23 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI SONU
24 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली SEETA RAM-UTAWALI DAKHA BAI
25 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली SEETA RAM-UTAWALI MANBHAR
← Previous 12
(Displaying 1-25 of 31)