Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

Livelihood Animal detail District Wise
S.No District Name Block Name Gram Panchayat Village Shg Name Member Name Cow Buffalo
1 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी JAI BHOLE SHANKAR ANITA 0 2
2 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी JAI BHOLE SHANKAR SAMNDRA BAI 0 1
3 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी SHRI GANESH SONA BAI 0 2
4 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी SHRI GANESH KELA BAI 0 1
5 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा आखा खेडी SHRI GANESH RAJ KARNI BAI 2 0
6 BARAN छीपाबड‍ौद बम्मोरीघाटा कोेहनी BABA MANJU BAI 0 1
7 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा खजूरिया RADHA KRISHN-KHAJURIYA GAYATRI BAI 2 0
8 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा खजूरिया RADHA KRISHN-KHAJURIYA MANGI BAI 3 2
9 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा खजूरिया JAI SHRI KRISHNN-KHAJURIYA DROPATI BAI 2 0
10 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा खजूरिया JAI SHRI KRISHNN-KHAJURIYA SURESH BAI 0 2
11 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RADHE RADHE BALLUKHERI VIDHYA BAI 3 2
12 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RADHE RADHE BALLUKHERI VIDHYA BAI 3 2
13 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RADHE RADHE BALLUKHERI PARVATI BAI 0 1
14 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RADHE RADHE BALLUKHERI GEETA BAI 1 0
15 BARAN छीपाबड‍ौद गगचाना बल्लूखेडी RAM RAM BALLUKHERI PRIYANKA 1 1
16 BARAN छीपाबड‍ौद पछाड पछाड SHRI KRISHNA KAMLA BAI 1 1
17 BARAN छीपाबड‍ौद पीथपुर पीथपुर SEETARAM RAMBHAROSI BAI 3 0
18 BARAN छीपाबड‍ौद पीथपुर पीथपुर SEETARAM KELASI BAI 1 0
19 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI SUNDAR BAI 0 1
20 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI MEENA 1 0
21 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI RENU 1 0
22 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI SUNDAR BAI 1 0
23 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली MATAJI UTAWALI SONU 1 1
24 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली SEETA RAM-UTAWALI DAKHA BAI 2 0
25 BARAN छीपाबड‍ौद दीगोद खालसा उतावली SEETA RAM-UTAWALI MANBHAR 1 0
← Previous 12
(Displaying 1-25 of 31)