Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
sachin Pilot
Sh. Sachin Pilot
Hon'ble Deputy Chief Minister & Cabinet Minister (RD & PR)

S.No Group ID Name Of Group Gram Panchayat Village Total Members Date Of Formation
1 23 Bholenath Aajivika pathshala nandvai नन्दवाई नन्दवाई -- 13-05-2017
2 50 Meera Aajivika Pashu Samuh Dugae दुगार दुगार 31 18-07-2017
3 66 Radhe Aajivika Pathshala Semliya धामचा सेमलिया 52 30-08-2017
4 72 Vishvkarma Aajeevika karshi Patshala आंवल हेड़ा मड़ावदा 35 25-08-2017
5 89 Radhe Krishana Aajeevika Krishi Patshala नन्दवाई नन्दवाई 38 24-07-2017
6 95 Kirtan Aajeevika krishi Patshala Nandvai नन्दवाई नन्दवाई 30 30-08-2017
7 102 Devnarayan Aajeevika Krishi Patshala Nandvai नन्दवाई नन्दवाई 50 23-07-2017
8 105 Sanvariya Aajeevika Samuh Jaisingpura रायता जयसिंहपुरा 34 04-08-2017
9 109 Suraj Aajeevika Pashu pathshala Samriya KALA सामरिया कलां सामरिया कलां 23 21-07-2017
10 111 Narayan Aajeevika Samuh Samriya Kala सामरिया कलां सामरिया कलां 35 02-07-2017
11 123 Shree Ram Aajeevika Samuh Samriyakala सामरिया कलां सामरिया कलां 25 02-07-2017
12 134 Kamal Aajeevika Samuh Samriyakla सामरिया कलां सामरिया कलां 30 02-07-2017
13 141 Meera Aajeevika krishi patshala रायता रायता 48 22-07-2017
14 152 Milan Aajeevika krishi patshala धामचा सेमलिया 56 12-08-2017
15 157 Roshani Aajeevika Pashu patshala बिछ‍ोर बिछ‍ोर 35 15-08-2017
16 160 Shakti Aajeevika samuh Bhichor बिछ‍ोर बिछ‍ोर 43 20-07-2017
17 183 Laxmi Aajeevika samuh Narsingpura माध‍ोपुर नरसिंह पुरा 44 17-08-2017
18 187 Ekta Aajeevika Samuh Bhicor बिछ‍ोर बिछ‍ोर 44 10-07-2017
19 202 Jai Bharti Aajeevika Samuh नन्दवाई नन्दवाई 48 23-08-2017
20 206 Suraj Aajeevika Samuh गोपालपुरा जोधपुरिया 31 02-07-2017
21 211 Jogniya Mata Aajeevika Samuh Rajgad राजगढ+ राजगढ+ 36 20-07-2017
22 215 Jyoti Aajeevika Samuh Gopalpura गोपालपुरा गोपालपुरा 33 20-07-2017
23 223 Sarsvati Aajeevika Krishi Patshala रायता रायता 59 28-08-2017
24 283 Shree Ram Aajeevika Samuh Utthnkala रायता उत्थेन कलां 38 27-07-2017
25 292 Radhe Radhe Aajeevika Samuh Utthnkala रायता उत्थेन कलां 40 28-08-2017
26 306 Shiv Shakti Aajeevika Samuh Bamanhera गोविन्दपुरा बामनहेडा 46 02-08-2017
27 314 Shree Ganeshaya Aajeevika Samuh Bamanhera गोविन्दपुरा बामनहेडा 42 03-08-2017
28 320 Parkash Aajeevika Pashu Patshala Jodhapuriya गोपालपुरा जोधपुरिया 30 02-08-2017
29 327 Shanidev Aajeevika Samuh Madhavda आंवल हेड़ा मड़ावदा 38 29-07-2017
30 407 Adarsha Aajeevika Samuh Nandvai नन्दवाई नन्दवाई 30 25-09-2017
31 434 Shiv Aajeevika krishi Patshala Aavalhera आंवल हेड़ा आंवल हेड़ा 47 05-07-2017
32 437 Radhe krishana Aajeevika krishi patshala Avalhera आंवल हेड़ा आंवल हेड़ा 51 20-08-2017
33 442 Bholenat Aajeevika pashu Patshala Gopalpura गोपालपुरा गोपालपुरा 33 20-07-2017
34 475 Shree Ram Aajeevika Samuh parsoli पारसोली पारसोली 45 22-07-2017
35 491 Parkash Aajeevika Samuh Hamerpur बरनियास हमेपुर 30 24-09-2017
36 509 Radhika Aajeevika Krishi Patshala दुगार च‍ौमू -- 22-09-2017
37 512 Ekta Aajeevika Samuh Hamerpur बरनियास हमेपुर 33 24-09-2017
38 515 Sanwariya Aajeevika Samuh Katunda काटुन्दा काटुन्दा 51 25-09-2017
39 524 Jai Bajrngbali Aajeevika Samuh Katunda काटुन्दा काटुन्दा 50 26-09-2017
40 529 Chetak Aajeevika Samuh Pachunda आंवल हेड़ा पाछुन्दा 31 24-09-2017
41 530 Aajad Aajeevika Samuh Pachunda आंवल हेड़ा पाछुन्दा 31 28-08-2017
42 545 Krishana Aajeevika Samuh Parsoli पारसोली पारसोली 43 25-07-2017
43 551 Meera Aajeevika Krishi Patshala Chavndiya दुगार चावण्िडयां 29 25-07-2017
44 556 Ekta Aajeevika Samuh Haripura द‍ौलतपुरा हरिपुरा 48 01-09-2017
45 583 Labha Aajeevika Samuh Haripura द‍ौलतपुरा हरिपुरा 45 05-09-2017
46 584 Shiv shankar Aajeevika Samuh Dorai ड‍ोराई ड‍ोराई 30 14-09-2017
47 588 Ghumar Aajeevika Samuh Pachunda आंवल हेड़ा पाछुन्दा 30 25-09-2017
48 592 Ramdev Aajeevika Samuh Chechi चेची चेची 44 01-08-2017
49 600 Sanwariyaseth Aajeevika Samuh धामचा धामंचा 47 24-08-2017
50 604 Amarnath Aajeevika Samuh gopalpura गोपालपुरा गोपालपुरा 35 20-07-2017
51 610 Bholenath Aajeevika Samuh Dugar दुगार दुगार 36 18-07-2017
52 613 Shanidev Aajeevika Samuh Rajgad राजगढ+ राजगढ+ -- 24-08-2017
53 623 Tulashi Aajeevika Samuh Utthnkala रायता उत्थेन कलां 39 20-07-2017
54 632 Laxminath Aajeevika Samuh Ravda रावड़दा रावड़दा 34 10-08-2017
55 643 Jai Maa Chamunda Aajeevika Krishi Patshala Ravda रावड़दा रावड़दा 49 10-08-2017
56 648 Bherunath Aajeevika Krishi patshala Bandha ka Rajpura मेघपुरा बन्दा का राजपुरा 43 21-09-2017
57 652 Shree Ganesh Aajeevika Krishi Patshala धामचा कल्याणपुरा 41 22-09-2017
58 656 Vidha Aajeevika Krishi Patshala Nandvai नन्दवाई नन्दवाई 46 21-08-2017
59 748 Shree Krishna Aajeevika Krishi Patshala Chechi चेची चेची 42 02-10-2017
60 750 Duvarikadish Aajeevika Samuh Megnivas मेधनिवास मेघनिवास 39 29-09-2017
61 762 Jai Ganesh Aajeevika Samuh Megnivas मेधनिवास मेघनिवास 49 24-09-2017
62 764 Mahadev Aajeevika Krishi Patshala Megnivas मेधनिवास मेघनिवास 40 12-08-2017
63 775 Shree Ram Aajeevika pashu patshala suvaniya सुवा‍िण्‍ाया सुवा‍िण्‍ाया 39 05-08-2017
64 786 Parhlad Aajeevika pashu patshala धामचा धामंचा 38 22-08-2017
65 830 Meerea Aajeevika Samuh dhamncha धामचा धामंचा 38 20-09-2017
66 831 vishanu Aajeevika Samuh pashu Patshala takhatpura गोपालपुरा तख्तपुरा 36 02-09-2017
67 837 Sanwariyaseth Aajeevika Samuh Pashu patshala Medhapura मेघपुरा मेघपुरा 41 25-09-2017
68 840 Balkrishna Aajeevika samuh Dorai ड‍ोराई ड‍ोराई 38 14-08-2017
69 842 Durga Aajeevika Pashu Patshala ITAVA इटावा इटावा 30 24-09-2017
70 843 Sanwariya Sethn aajeevika Pashu Patshala itava इटावा इटावा 32 24-09-2017
71 844 Shree Eklingnath Pashu Patshala kalyanpura धामचा कल्याणपुरा 40 14-08-2017
72 847 Sanwariya Seth Aajeevika Samuh Dorai ड‍ोराई ड‍ोराई 52 14-08-2017
73 848 Veer tejaji Aajeevika samuh Rampuriya रामपुरिया रामपुरिया 44 14-08-2017
74 849 Dharmraj Aajeevika Samuh Dhamncha धामचा धामंचा 35 26-09-2017
75 855 vikasha Aajeevika Samuh Pachunda आंवल हेड़ा पाछुन्दा 30 26-08-2017
76 856 Parvati Aajeevika Samuh chechi चेची चेची 47 20-08-2017
77 871 Jai Ma jogniya Apjeevika pashu Patshala आंवल हेड़ा गणेशपुरा 42 26-09-2017
78 955 Bohari mata Aajeevika Samuh Ravada रावड़दा रावड़दा 35 12-08-2017
79 972 Jai Ramdev Baba Aajeevika Samuh Dediya धामचा देदिया 55 15-09-2017
80 1070 Ramdev Aajeevika Samuh Chavundiya दुगार चावण्िडयां -- 15-07-2017
81 1199 Shree Ram Aajeevika Krishi Pathshala माध‍ोपुर माध‍ोपुर 34 18-05-2018
82 1200 Bholenath Aajeevika Samuh मण्डावरी मण्डावरी 36 10-05-2018
83 1203 Mansha Purn Mhdev Aajeevika Samuh जयनगर गंगापुर 39 01-05-2018
84 1205 Jai Maa Jogniya Aajeevika Samuh जयनगर सोनगर 34 23-05-2018
85 1206 Jai Mata ji Aajeevika Samuh मण्डावरी मण्डावरी 53 18-05-2018
86 1208 Jai Mata Di Aajeevika Samuh जयनगर गंगापुर 35 01-05-2018
87 1210 Jai Maa Jogniya Aajeevika Samuh शादी पालका 30 15-05-2018
88 1248 adarsh aajeevika samuh काटुन्दा काटुन्दा 31 12-06-2018
89 1544 Balaji aajeevika Samuh Anoppura अन‍ोपपुरा अन‍ोपपुरा 31 01-10-2018
90 1545 Shree Ram Aajeevika Samuh Anoppura अन‍ोपपुरा अन‍ोपपुरा 33 01-10-2018
91 1549 Khera Khut mataji aajeevika Samuh Aamlda नन्दवाई आमल्दा 33 01-10-2018