Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister

hello

hello

VO Report Card

hello

JHALAWAR

hello

मनोहरथाना

hello

मनपसर

hello

मनपसर

hello

JAI SHRI GANESH

hello

2732004006

hello

RCRP

hello

14-01-2016

hello

No

hello

SHIV SHNAKAR SHG MANPASAR
JAI BAJRANG BALI SHG MANPASAR
RADHA RANI SHG MANPASAR(JALAMPURA)
JAI SHREE KRISHNA SHG MANPASAR
DEVNARAYAN SHG MANPASAR
JAI SHREE RAM SHG MANPASAR
SITA RAM SHG MANPASAR
BABA RAMDEV SHG MANPASAR
GORA PARWATI SHG JALAMPURA
LAXMI MEYA
SANTOSHI MA SHG
SHANKAR BHAGWAN SHG MOTIPURA
KARSHN BAGAVAN SHG

hello

SHG Name:SHIV SHNAKAR SHG MANPASAR
SHG Member Name:DROPADI

hello

SHG Name:DEVNARAYAN SHG MANPASAR
SHG Member Name:RODI BAI

hello

SHG Name:JAI SHREE KRISHNA SHG MANPASAR
SHG Member Name:MANJU BAI

hello

Yes

hello

18-02-2016

hello

BANK OF BARODA

hello

AKLERA

hello

BARB0AKLERA

hello

1 day of month

hello

No

hello

Yes

hello

Yes

hello

Yes

hello

hello

Active

CIF

hello

880000

hello

8

hello

Yes

hello

50000

hello

08-03-2016

Training

hello

Yes

hello

Yes

hello

Yes

hello

Yes

hello

Yes

hello

Yes

hello

46

hello

2020-08-01

Receipts(in Rs.)

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

356626

hello

hello

439817

hello

0

hello

796443

Payments(in Rs.)

hello

2524100

hello

665500

hello

0

hello

0

hello

0

hello

2419

hello

3000

hello

0

hello

1000

hello

668919

hello

No

hello

Yes

hello

System Generated Report