Loading... Please wait...
cm
Sh. Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister

hello

hello

VO Report Card

hello

JHALAWAR

hello

MANOHARTHANA

hello

शोरती

hello

शोरती

hello

JIWAN VO SHORTI

hello

2732004084

hello

RCRP

hello

15-12-2017

hello

No

hello

BIR MAHARAJ SHG SORATI
GAYATRI SHG
SHIV SHANKER SHG
BABA RAMDEV SHG
USMANIYA SHG
SHRI RAM SHG
UJALA SHG SORTI
HUSENIYA SHG SHORTI
AASIYA SHG SHORTI
ISLAMIYA SHG SHORTI

hello

SHG Name:GAYATRI SHG
SHG Member Name:GAYATRI BAI

hello

SHG Name:HUSENIYA SHG SHORTI
SHG Member Name:JUBEDA BAI

hello

SHG Name:HUSENIYA SHG SHORTI
SHG Member Name:ARAM BAI

hello

Yes

hello

30-11--0001

hello

CENTRAL BANK OF INDIA

hello

Harnawda

hello

CBIN0282982

hello

1 day of month

hello

No

hello

No

hello

Yes

hello

Yes

hello

hello

Active

CIF

hello

175000

hello

1

hello

Yes

hello

15000

hello

17-01-2019

Training

hello

Yes

hello

Yes

hello

Yes

hello

No

hello

No

hello

No

hello

29

hello

2020-10-11

Receipts(in Rs.)

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

77000

Payments(in Rs.)

hello

0

hello

288460

hello

2000

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

0

hello

290460

hello

No

hello

Yes

hello

System Generated Report